Šolska svetovalna služba

images

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

 

"Dokler stopam v pravo smer,

dolžina mojih korakov pravzaprav ni pomembna."

(Erica Lawrence)

 

Šolska svetovalna služba deluje na šoli z osnovnim namenom, da bi bili vsi udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo šole in starši) v šoli in vzgojno-izobraževalna celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega cilje, tj. optimalen razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno –izobraževalnega dela šole na način, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami. Svetovalni delavec opravlja svoje delo na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način.

Osnovne dejavnosti šolske svetovalne službe so:

- dejavnosti pomoči (pomeni dajanje tako neposrednih oblik pomoči posamezniku ali skupini kot tudi različnih posrednih aktivnosti)

- razvojne in preventivne dejavnosti (vključevanje svetovalne službe v načrtovanje sprememb/izboljšav, spremljanja in ugotavljanja obstoječega stanja in preventivne oblike dela)

- dejavnosti načrtovanja in evalvacije (pomeni načrtovanje svetovalnega dela in evalvacijo le tega)

 

Šolska svetovalna služba poleg osnovnih nalog opravlja tudi naloge na naslednjih področjih:

 

 

 

Več o delu šolske svetovalne službe si lahko preberete v Programskih smernicah za svetovalno delo v osnovni šoli.

 

Delo šolske svetovalne službe na OŠ IV Murska Sobota opravljajo:

- Jožica Ovsenjak, mag. pedagogike

- Brina Vlaj, univ. dipl. psihologinja

- Daša Könye, univ. dipl. psihologinja

 

Dosegljivi smo na številki (02) 522-30-85.

logo_osivms

Osnovna šola IV Murska Sobota
Trstenjakova 71
9000 Murska Sobota
T +386 02 522 30 80
E o4ms@guest.arnes.si

Št. TR: 01280-6030690345 || donacije - sklic 99

logo_scp_pomurje
logo_eko_sola
sis