KARIERNA ORIENTACIJA

person-facing-career-paths

 

Ena izmed osrednjih nalog šolske svetovalne službe je tudi pomoč učencem pri izbiri in načrtovanju izobraževalno-poklicne poti. Karierna orientacija je proces, ki je sestavljena iz različnih faz in elementov:

  • poklicno informiranje,
  • diagnosticiranje,
  • karierno svetovanje,
  • karierna vzgoja,
  • zastopanje,
  • povratno informiranje in
  • spremljanje.

 

Kako poteka svetovalno delo z učenci v osnovni šoli na področju poklicne

orientacije?

-Informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja.

-Organizacija obiskov učencev v podjetjih in pri drugih delodajalcih.

searching-300

-Izvedba predavanj oziroma delavnic za učence (letno vsaj dve uri predavanj na oddelek v zadnjih dveh zaključnih razredih osnovne šole).

-Zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja (anketiranje, diagnostični preizkusi).  

-Individualno in skupinsko svetovanje (vsak učenec ima možnost do svetovalnega razgovora pred zaključkom osnovne šole v zadnjem razredu, po potrebi že prej). Udeležba za učenca je prostovoljna.

 

Kako poteka svetovalno in posvetovalno delo s starši v osnovni šoli?

-Organizacija in izvedba predavanj in delavnic o vlogi staršev pri poklicnem razvoju in odločanju (eno v zadnjem razredu osnovne šole).

-Individualno poklicno svetovanje za starše (lahko skupaj z učenci) o poklicni izbiri.

 

Učenci prilagojenega programa z nižjim izobraževalnim standardom se po zaključenih 9. letih osnovnošolskega izobraževanja lahko vpišejo v programe nižjega poklicnega izobraževanja (2-letni program). Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki ga sestavljata izdelek oz. storitev in zagovor. Po uspešno končanem nižje poklicnem izobraževanju lahko nato šolanje nadaljujejo v programih srednjega poklicnega izobraževanja.

 

Staršem in učenem naj bo za vpis v srednje šole in dijaške domove v pomoč naslednji rokovnik.

 

VPIS V SREDNJE ŠOLE in DIJAŠKE DOMOVE-POMEMBNI DATUMI

 

Izide Razpis za vpis v srednje šole

 

Informativni dnevi na srednjih šolah in v dijaških domovih

 

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ

 

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (internet)

 

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ in dijaške domove

 

Javna objava šol, ki bodo omejile vpis (internet)

 

Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa s strani SŠ

 

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda

 

Vpis (prinašanje dokumentacije za vpis na srednje šole)

 

Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij najdete tukaj.

 

Za vpis v srednjo šolo je potrebno izpolniti prijavnico, ki jo učenci dobijo v šoli. Vsak učenec izpolni samo eno prijavnico! Slednjo izpolnijo učenci skupaj s šolsko svetovalno delavko in jo domov odnesejo v podpis staršem. Podpisane in pravilno izpolnjene prijavnice pošle šolska svetovalna delavka na srednjo šolo.

 

Koristne povezave:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – www.mizs.gov.si

Moja izbirawww.mojaizbira.si

(najbolj sveže in popolne informacije o izobraževanju, poklicih in šolah)

Zavod RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si/

(NCIPS a Center za informacije in poklicno svetovanje, opisi poklicev)

Center RS za poklicno izobraževanje: http://www.cpi.si/

(informacije o izobraževalnih programih)

 

logo_osivms

Osnovna šola IV Murska Sobota
Trstenjakova 71
9000 Murska Sobota
T +386 02 522 30 80
E o4ms@guest.arnes.si

Št. TR: 01280-6030690345 || donacije - sklic 99

logo_scp_pomurje
logo_eko_sola
sis