Nacionalno preverjanje znanja

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

slika

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) vsako šolsko leto izvajata Državni izpitni center in Zavod za šolstvo RS z namenom pridobitve povratne informacije o znanju učenca. Na šolah s prilagojenim izvajanjem vzgoje in izobraževanje se NPZ-ja lahko udeležijo učenci 6. in 9. razredov prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Učenci 6. razreda opravljajo preverjanje iz predmetov slovenščina in matematika, v 9. razredu pa poleg teh dveh predmetov tudi iz tretjega predmeta, ki ga določi minister. Za slednje je NPZ prostovoljno, medtem ko se v posebnem programu NPZ ne izvaja.

 

 

 

 

Koledar Nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu

rok

 

6. razred

9. razred

 

Prijava učencev na šoli na NPZ

 

Objava sklepa o določitvi tretjega predmeta

 

 

Nacionalno preverjanje znanja SLOVENŠČINA

 

Nacionalno preverjanje znanja MATEMATIKA

 

Nacionalno preverjanje znanja TRETJI PREDMET - DRUŽBOSLOVJE

 

 

Šola učence in starše seznani z dosežki pri rednem roku NPZ-ja.

 

Starši lahko uveljavljajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse rednega roka NPZ-ja.

 

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev na NPZ.

 

 

Razdelitev zaključnih spričeval z dosežki na NPZ-ju.

 

 

Povezave:

Državni izpitni center- http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

logo_osivms

Osnovna šola IV Murska Sobota
Trstenjakova 71
9000 Murska Sobota
T +386 02 522 30 80
E o4ms@guest.arnes.si

Št. TR: 01280-6030690345 || donacije - sklic 99

logo_scp_pomurje
logo_eko_sola
sis