eu2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kratek opis operacije

 Nacionalno preverjanje znanja

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

slika

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) vsako šolsko leto izvajata Državni izpitni center in Zavod za šolstvo RS z namenom pridobitve povratne informacije o znanju učenca. Na šolah s prilagojenim izvajanjem vzgoje in izobraževanje se NPZ-ja lahko udeležijo učenci 6. in 9. razredov prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Učenci 6. razreda opravljajo preverjanje iz predmetov slovenščina in matematika, v 9. razredu pa poleg teh dveh predmetov tudi iz tretjega predmeta, ki ga določi minister. Za slednje je NPZ prostovoljno, medtem ko se v posebnem programu NPZ ne izvaja.

 

 

 

 

Koledar Nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu

rok

 

6. razred

9. razred

 

Prijava učencev na šoli na NPZ

 

Objava sklepa o določitvi tretjega predmeta

 

 

Nacionalno preverjanje znanja SLOVENŠČINA

 

Nacionalno preverjanje znanja MATEMATIKA

 

Nacionalno preverjanje znanja TRETJI PREDMET - DRUŽBOSLOVJE

 

 

Šola učence in starše seznani z dosežki pri rednem roku NPZ-ja.

 

Starši lahko uveljavljajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse rednega roka NPZ-ja.

 

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev na NPZ.

 

 

Razdelitev zaključnih spričeval z dosežki na NPZ-ju.

 

 

Povezave:

Državni izpitni center- http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

logo_osivms

Osnovna šola IV Murska Sobota
Trstenjakova 71
9000 Murska Sobota
T +386 02 522 30 80
E o4ms@guest.arnes.si

Št. TR: 01280-6030690345 || donacije - sklic 99

logo_scp_pomurje
logo_eko_sola
sis