Zaposleni

Strokovni delavci

Z. št. Priimek in ime Izobrazba in delovno mesto
 1. BANKO Leon mag. prof. inkluzivne pedagogike – DSP, PB, NIS
 2. mag. BENKO Nuša prof. defektologije – DSP
 3. Benkovič Pintarič Silva prof. defektologije – NIS, DSP
 4. BOKAN Marjetka spec. pedagog – DSP
 5. Bregar Mirjam prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – SC, DSP
 6. BERDEN Jana mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – OVI, DSP
 7. ČERNI Katja prof. zgodovine in sociologije - JV
 8. FICKO Daniel dipl. ing. računalništva in informatike – OVI, NIS
 9. GRKINIČ Rok prof. razrednega pouka, spec. ped. dokvalifikacija – NIS, PB
 10. HAJDINJAK Anja dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok – vzgojna skupina, DSP
 11. HAMLER Monika mag. prof. spec in rehabilitacijske pedagogike – OVI, DSP
 12. HAUKO Darinka spec. pedagog – NIS, OVI
 13. IVANČIČ Urška mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – NIS, DSP
 14. JAKIŠA Anamarie mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – NIS, DSP
 15. JANDL Ivana prof. defektologije – OVI
 16. JUTERŠNIK Jernej prof. športne vzgoje – NIS, PB
 17. KOLAR Janez dipl. men. in org. soc. dejavnosti – vzgojna skupina
 18. KOLAR Rozalija učiteljica predmetnega pouka – vzgojna skupina
 19. KOLARIČ Sandra mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike - DSP
 20. Könye Daša univ. dipl. psihologinja, spec. ped. dokvalifikacija – svetovalna delavka, DSP, SC, NIS
 21. KOUDILA Anja univ. dipl. pedagoginja - OVI
 22. kranjec Valerija mag. inkluzivne pedagogike – DSP, knjižnica, SC
 23. Kuhar Jana spec. pedagog – NIS, OVI
 24. KUHAR Sandra dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok - PB
 25. KUMIN Laura prof. defektologije – DSP
 26. KUPLEN Simona mag. prof. inkluzivne pedagogike – PB, OVI
 27. LAZAREVIĆ Nina mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – NIS, DSP
 28. MARUŠIĆ DALIĆ Sunčica prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – NIS, DSP
 29. MATUŠ Valentina mag. prof. inkluzivne pedagogike – vzgojna skupina
 30. MIHOLIČ Barbara prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 31. NEDOG Petra prof. defektologije – OVI, DSP
 32. mag. OVSENJAK Jožefa prof. pedagogike – svetovalna delavka, DSP
 33. PEČIČ Doris prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 34. PRKIČ REŠETA Sanda prof. defektologije – DSP
 35. mag. ROVŠEK KUHARIČ Metka prof. socialne pedagogike – ravnateljica
 36. SAJOVIC Mateja prof. zgodovine in pedagogike, spec. ped. dokvalifikacija – NIS, PB, DSP
 37. Sarjaš Eva spec. pedagog – OVI, DSP
 38. SEČKAR Janja mag. prof,. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP, OVI
 39. SLAVIC Tadeja prof. defektologije – NIS, DSP
 40. Stanko Jožefa spec. pedagog – OVI, NIS
 41. STARAŠINIČ Neva spec. pedagog – OVI
 42. SVETEC MARINIČ Ana mag. inkluzivne pedagogike – DSP
 43. TANACEK Tina mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 44. TRATNJEK VUČKO Rebeka prof. defektologije – NIS, DSP
 45. VIČAR Maja dipl. slovenistka, abs. Inkluzivne pedagogike – DSP
 46. VLAJ Brina univ. dipl. psihologinja – SV, SD, DSP
 47. VOGRINČIČ Anja delovna terapevtka - OVI
 48. VOLK Anita prof. defektologije – DSP
 49. VRBANČIČ Jana univ. dipl. psihologinja – NIS, DSP
 50. Vučkič Zarja spec. pedagog – OVI
 51. VUČKO Maja dipl. vzg., def. dokvalifikacija – NIS, DSP
 52. ZADRAVEC Jasmina dipl. vzg., def. dokvalifikacija – PB, OVI
 53. ZADRAVEC Valentina mag. spec. in rehabilitacijske pedagogike – OVI, DSP
 54. ZAMUDA Anja mag. inkluzivne pedagogike – DSP
 55. Zanjko Helena mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 56. ZVER Manica prof. defektologije – NIS, DSP
 57. Zver Vučko Teja spec. pedagog   in dipl. vzgojiteljica – OVI
 58. Živko-Rožman Andreja prof. defektologije – pom. ravnateljice, NIS

Tehnično administrativno osebje

Z. št. Priimek in ime Delovno mesto - naziv
 1. BALAŽIC Martin tajnik VIZ
 2. GOMBOC Anja spremljevalka gibalno oviranemu učencu
 3. GORČAN SAPAČ Staša varuhinja – negovalka
 4. GORZA Janez hišnik
 5. GRAH Matej varuh – negovalec
 6. Horvat Kristjan varuh – negovalec
 7. HORVAT Sonja kuharica
 8. HORVAT Tina čistilka
 9. Horvat Zdenka čistilka
 10. KOČAR Anna varuhinja - negovalka
 11. KOČAR Karel hišnik, šofer
 12. koudila Anja varuhinja – negovalka
 13. KUHAR Sandra spremljevalka gibalno ovirani učenci
 14. LENARČIČ Tatjana varuhinja – negovalka
 15. MikelJ Andreja računovodja
 16. PERDIGAL Renata varuhinja – negovalka
 17. PESTNER Ksenija spremljevalka gibalno ovirani učenki
 18. RAŠČAN Sonja varuhinja – negovalka
 19. ŠKERGET Monika varuhinja – negovalka
 20. VOGRINČIČ Anja varuhinja – negovalka
 21. ZADRAVEC Janja spremljevalka gibalno ovirani učenki
 22. ZVER Vito varuh – negovalec

ZAPOSLENI PREKO JAVNIH DEL

Z. št. Priimek in ime Delovno mesto - naziv
1. KRIŽE Renata javna dela
2. KÜPLEN Helena javna dela
3. LENDVAJ Jana javna dela
logo_osivms

Osnovna šola IV Murska Sobota
Trstenjakova 71
9000 Murska Sobota
T +386 02 522 30 80
E o4ms@guest.arnes.si

Št. TR: 01280-6030690345 || donacije - sklic 99

logo_scp_pomurje
logo_eko_sola
sis