Socialna vključenost

Na šoli izvajamo projekt Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje, v katerega so vključeni predvsem naši starejši učenci. V okviru projekta aktivno sodelujemo z eko-socialno kmetijo Kocljevina in z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana, ki je poslovodeča ustanova.

Projekt je namenjen razvijanju prilagoditvenih spretnosti oziroma delovnih navad učencev, s čimer jih želimo opolnomočili za bolj kakovostno samostojno, neodvisno življenje po zaključenem formalnem izobraževanju. V okviru projekta učenci obdelujejo šolski vrt in obiskujejo eko-socialno kmetijo Kocljevina, ki se nahaja v Prosenjakovcih. Učenci so deležni tudi drugih aktivnosti in pomoči, prav tako pa so slednje deležni tudi njihovi starši.

Dostopnost