STROKOVNI DELAVCI

Z. št. Priimek in ime Izobrazba in delovno mesto
 1. BANKO Leon mag. prof. inkluzivne pedagogike – DSP, PB, NIS
 2. BENKO Katja prof. logopedinja surdopedagoginja (UN) – DSP
 3. mag. BENKO Nuša prof. defektologije – DSP
 4. BENKO Tina prof. socialne pedagogike (UN) – DSP
 5. BENKOVIČ PINTARIČ Silva prof. defektologije – NIS, DSP
 6. BREGAR Mirjam prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – SPI, DSP
 7. BERDEN Jana mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – OVI, DSP
 8. CIGÜT Maja prof. logopedinja surdopedagogonja(UN), DSP, SC
 9. ČERNI Katja prof. sociologije in zgodovine – SD za delo z učenci Romi
 10. DANČ Vasilij mag. geologije – vzgojna skupina DD
 11. FICKO Daniel dipl. ing. računalništva in informatike – ROID, NIS
 12. FRUMEN Tjaša mag. prof. socialne pedagogike (UN) – NIS, PB
 13. GOMBOC Nadja prof. spec. in rehabilitacijske pedagogik (UN) – NIS, DSP
 14. dr. GRAH Jana dr. znanosti s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, ravnateljica
 15. GRKINIČ Rok prof. razrednega pouka, spec. ped. dokvalifikacija – NIS, PB
 16. HAJDINJAK Anja dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok – vzgojna skupina DD, DSP
 17. HAMLER Monika mag. prof. spec in rehabilitacijske pedagogike – OVI, DSP
 18. HAUKO Darinka spec. pedagog – NIS, OVI
 19. JAKIŠA Anamarie mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – NIS, DSP
 20. JANDL Ivana prof. defektologije – OVI
 21. JUTERŠNIK Jernej prof. športne vzgoje, spec. ped. dokvalifikacija – NIS, PB
 22. KOLAR Janez dipl. men. in org. soc. dejavnosti – vzgojna skupina
 23. KOLAR Rozalija učiteljica predmetnega pouka, spec. ped. dokvalifikacija–vzgojna skupina DD
 24. KOLARIČ Sandra mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 25. KOREN Edita prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 26.  KOROŠEC HORVAT Tjaša univ. dipl. komunikologinja – PB
 27. KOUDILA Anja univ. dipl. pedagoginja – OVI
 28. KRAMAR Sara prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike (UN) – DSP
 29. KRANJEC Valerija mag. inkluzivne pedagogike – NIS, knjižnica
 30. KUHAR Jana spec. pedagog – NIS, OVI
 31. KUHAR Sandra dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok – PB, NIS
 32. KUMIN Laura prof. defektologije – DSP
 33. KUPLEN Simona mag. prof. inkluzivne pedagogike – PB, OVI
 34. LAZAR Mojca Heidi prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike (UN) – OVI, DSP
 35. LAZAREVIĆ Nina mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – NIS, DSP
 36. LETICA Daša univ. dipl. psihologinja, spec. ped. dokvalifikacija – svetovalna delavka, DSP, SPI, NIS
 37. MAKARI Klementina mag. inkluzivne pedagogike -DSP, NIS
 38. MATUŠ Valentina mag. prof. inkluzivne pedagogike – vzgojna skupina DD
 39. MAUČEC Tadeja dipl. vzg., def. dokvalifikacija – OVI, DSP
 40. MIHOLIČ ORBAN Barbara prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 41. NEDOG Petra prof. defektologije – OVI, DSP
 42. mag. OVSENJAK Jožefa prof. pedagogike – svetovalna delavka, DSP
 43. PAVLIC Veronika dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok – DSP
 44. PEČIČ Doris prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 45.  POLJANŠEK Nika prof. športne vzgoje – NIS
 46. PRKIČ REŠETA Sanda prof. defektologije – DSP
 47. mag. ROVŠEK KUHARIČ Metka prof. socialne pedagogike – pom. ravnateljice
 48. SAJOVIC Mateja prof. zgodovine in pedagogike, spec. ped. dokvalifikacija – NIS, DSP
 49. SARJAŠ Eva spec. pedagog – OVI, DSP
 50. SEČKAR Janja mag. prof,. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP, OVI
 51. SLAVIC Tadeja prof. defektologije – OVI, DSP
 52. STANKO Jožefa spec. pedagog – OVI, NIS
 53. STARAŠINIČ Neva spec. pedagog – OVI
 54. SVETEC MARINIČ Ana mag. prof. inkluzivne pedagogike – OVI
 55. ŠAVEL Hana mag. edukacijske rehabilitacije – OVI, DSP
 56. TANACEK Tina mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 57. TRATNJEK Katja prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike (UN) – OVI, DSP, PB
 58. TRATNJEK VUČKO Rebeka prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – NIS, DSP
 59. VIDMAJER Vanja univ. dipl. psihologinja (UN) – vzgojitelj v vzgojni skupini
 60. VLAJ Brina univ. dipl. psihologinja – SV, SD, DSP
 61. VOGRINČIČ Anja delovna terapevtka – OVI, SPI
 62. VOLK Anita prof. defektologije – DSP
 63. VREČIČ Vojka mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – NIS, DSP
 64. VUČKIČ Zarja spec. pedagog – OVI
 65. VUČKO Maja dipl. vzg., def. dokvalifikacija – NIS, DSP
 66. ZADRAVEC Jasmina dipl. vzg., def. dokvalifikacija – PB, NIS
 67. ZADRAVEC Valentina mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – NIS, DSP
 68. ZANJKO Helena mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 69. ZIDARIČ Nuša univ. dipl. socialna pedagoginja – DSP
 70. ZVER Manica prof. defektologije – NIS, DSP
 71. ZVER VUČKO Teja spec. pedagog   in dipl. vzgojiteljica – OVI
 72. ŽIVKO-ROŽMAN Andreja prof. defektologije – pom. ravnateljice, NIS

TEHNIČNO ADMINISTRATIVNO OSEBJE

Z. št. Priimek in ime Delovno mesto – naziv
 1. BALAŽIC Martin tajnik VIZ
 2. BUKVIČ Sanja spremljevalka gibalno oviranemu učencu
 3. GOMBOC Anja varuhinja – negovalka
 4. GORČAN Staša varuhinja – negovalka
 5. GORZA Janez hišnik
 6. GRAH Matej varuh – negovalec
 7. HORVAT Kristjan varuh – negovalec
 8. HORVAT Sonja kuharica
 9. HORVAT Tina čistilka
 10. HORVAT Zdenka čistilka
 11. ISMIĆ Milena čistilka
 12. KOČAR Karel hišnik, šofer
 13. KONATAR Brankica varuhinja – negovalka
 14. KRIŽE Renata varuhinja – negovalka
 15. LENARČIČ Tatjana varuhinja – negovalka
 16. LENDVAJ Jana spremljevalka gibalno oviranemu učencu
 17. MIKELJ Andreja računovodja
 18.  OČEK Veronika spremljevalka gibalno oviranemu učencu
 19. OŠLAJ Jerneja spremljevalka gibalno oviranemu učencu
 20. PERDIGAL Renata varuhinja – negovalka
 21. PERTOCI Klavdija spremljevalka gibalno oviranemu učencu, administratorka
 22. PESTNER Damijana romska pomočnica
 23. PESTNER Ksenija varuhinja – negovalka
 24. RAŠČAN Sonja varuhinja – negovalka
 25. ŠKERGET Monika varuhinja – negovalka
 26. ŠTEFANICKI Anna varuhinja – negovalka
 27. TUŠAR Miha varuh – negovalec v vzgojni skupini
 28. ZADRAVEC Janja varuhinja – negovalka
 29. ZVER Vito varuh – negovalec

ZAPOSLENI PREKO JAVNIH DEL

Z. št. Priimek in ime Delovno mesto – naziv
1. HORVAT Martina javna dela

 

Dostopnost