STROKOVNI DELAVCI
Z. št. Priimek in ime Izobrazba in delovno mesto
 1. BANKO Leon mag. prof. inkluzivne pedagogike – DSP, PB, NIS
 2. mag. BENKO Nuša prof. defektologije – DSP
 3. BENKOVIČ PINTARIČ Silva prof. defektologije – NIS, DSP
 4. BOKAN Marjetka spec. pedagog – DSP
 5. BREGAR Mirjam prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – SC, DSP
 6. BERDEN Jana mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – OVI, DSP
 7. CIGÜT Maja prof. logopedinja surdopedagogonja(UN), DSP, SC
 8. FICKO Daniel dipl. ing. računalništva in informatike – OVI, NIS
 9. FICKO Denis prof. športne vzgoje – NIS, OVI
 10. dr. GRAH Jana dr. znanosti s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, ravnateljica
 11. GRKINIČ Rok prof. razrednega pouka, spec. ped. dokvalifikacija – NIS, PB
 12. HAJDINJAK Anja dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok – vzgojna skupina, DSP
 13. HAMLER Monika mag. prof. spec in rehabilitacijske pedagogike – OVI, DSP
 14. HAUKO Darinka spec. pedagog – NIS, OVI
 15. JAKIŠA Anamarie mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – NIS, DSP
 16. JANDL Ivana prof. defektologije – OVI
 17. JUTERŠNIK Jernej prof. športne vzgoje – NIS, PB
 18. KOLAR Janez dipl. men. in org. soc. dejavnosti – vzgojna skupina
 19. KOLAR Rozalija učiteljica predmetnega pouka, spec. ped. dokvalifikacija – vzgojna skupina
 20. KOLARIČ Sandra mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 21. KOREN Edita prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 22. KOUDILA Anja univ. dipl. pedagoginja – OVI
 23. KRAMAR Sara prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike (UN)
 24. KRANJEC Valerija mag. inkluzivne pedagogike – DSP, knjižnica, SC
 25. KUHAR Jana spec. pedagog – NIS, OVI
 26. KUHAR Sandra dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok – PB
 27. KUMIN Laura prof. defektologije – DSP
 28. KUPLEN Simona mag. prof. inkluzivne pedagogike – PB, OVI
 29. LAZAR Mojca Heidi prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike (UN)
 30. LAZAREVIĆ Nina mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – NIS, DSP
 31. LETICA Daša univ. dipl. psihologinja, spec. ped. dokvalifikacija – svetovalna delavka, DSP, SC, NIS
 33. MATUŠ Valentina mag. prof. inkluzivne pedagogike – vzgojna skupina
 34. MIHOLIČ Barbara prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 35. NEDOG Petra prof. defektologije – OVI, DSP
 36. mag. OVSENJAK Jožefa prof. pedagogike – svetovalna delavka, DSP
 37. PEČIČ Doris prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 38. PRKIČ REŠETA Sanda prof. defektologije – DSP
 39. mag. ROVŠEK KUHARIČ Metka prof. socialne pedagogike – pom. ravnateljice
 40. SAJOVIC Mateja prof. zgodovine in pedagogike, spec. ped. dokvalifikacija – NIS, PB, DSP
 41. SARJAŠ Eva spec. pedagog – OVI, DSP
 42. SEČKAR Janja mag. prof,. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP, OVI
 43. SLAVIC Tadeja prof. defektologije – NIS, DSP
 44. STANKO Jožefa spec. pedagog – OVI, NIS
 45. STARAŠINIČ Neva spec. pedagog – OVI
 46. TANACEK Tina mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 47. TRATNJEK Katja prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike (UN)
 48. TRATNJEK VUČKO Rebeka prof. defektologije – NIS, DSP
 49. VIČAR Maja dipl. slovenistka, abs. Inkluzivne pedagogike – DSP
 50. VLAJ Brina univ. dipl. psihologinja – SV, SD, DSP
 51. VOGRINČIČ Anja delovna terapevtka – OVI
 52. VOLK Anita prof. defektologije – DSP
 53. VREČIČ Vojka mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – NIS
 54. VUČKIČ Zarja spec. pedagog – OVI
 55. VUČKO Maja dipl. vzg., def. dokvalifikacija – NIS, DSP
 56. ZADRAVEC Jasmina dipl. vzg., def. dokvalifikacija – PB, OVI
 57. ZADRAVEC Valentina mag. spec. in rehabilitacijske pedagogike – OVI, DSP
 58. ZANJKO Helena mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – DSP
 59. ZVER Manica prof. defektologije – NIS, DSP
 60. ZVER VUČKO Teja spec. pedagog   in dipl. vzgojiteljica – OVI
 61. ŽIVKO-ROŽMAN Andreja prof. defektologije – pom. ravnateljice, NIS
TEHNIČNO ADMINISTRATIVNO OSEBJE
Z. št. Priimek in ime Delovno mesto – naziv
 1. BALAŽIC Martin tajnik VIZ
 2. BARANJA Boštjan varuh – negovalec
 3. ČERNI Katja varuhinja – negovalka
 4. GOMBOC Anja spremljevalka gibalno oviranemu učencu
 5. GORČAN SAPAČ Staša varuhinja – negovalka
 6. GORZA Janez hišnik
 7. GRAH Matej varuh – negovalec
 8. HORVAT Kristjan varuh – negovalec
 9. HORVAT Sonja kuharica
 10. HORVAT Tina čistilka
 11. HORVAT Zdenka čistilka
 12. KOČAR Anna varuhinja – negovalka
 13. KOČAR Karel hišnik, šofer
 14. KUHAR Sandra spremljevalka gibalno ovirani učenci
 15. KONATAR Brankica varuhinja – negovalka
 16. LENARČIČ Tatjana varuhinja – negovalka
 17. MIKELJ Andreja računovodja
 18. PERDIGAL Renata varuhinja – negovalka
 19. PESTNER Damijana romska pomočnica
 20. PESTNER Ksenija spremljevalka gibalno ovirani učenki
 21. RAŠČAN Sonja varuhinja – negovalka
 22. ŠKERGET Monika varuhinja – negovalka
 23. ZADRAVEC Janja varuhinja – negovalka
 24. ZVER Vito varuh – negovalec
ZAPOSLENI PREKO JAVNIH DEL
Z. št. Priimek in ime Delovno mesto – naziv
1. KRIŽE Renata javna dela
2. LENDVAJ Jana javna dela
3. NERAT Brigita javna dela
4. VOHAR GABOR Veronika javna dela
 
Dostopnost