V sklopu projekta JOB SHADOWING sva se specialna in rehabilitacijska pedagoginja Petra in delovna terapevtka Anja odpravili po zakladnico novih idej v Heilpädagogischer Hort (Nemčija). Ogledali sva si kako potekajo inkluzivne popoldanske aktivnosti ter hospitirali pri...