02 522 30 80 o4ms@guest.arnes.si

Šolska prehrana

 

Dobra prehrana je osnovni pogoj za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja. Prehrana se načrtuje z zdravstvenega, ekonomskega, psihološkega, socialnega, vzgojnega in gastronomsko kulinaričnega načela. Prehrano v osnovni šoli ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Šola je dolžna učencem nuditi en obrok (malica), učenci pa imajo na voljo tudi kosilo in popoldansko malico. Stroški prehrane se pokrivajo s plačili staršev in sredstvi za subvencijo prehrane. MIZŠ vsako leto določi ceno obrokov. Cene posameznih obrokov za šolsko leto 2020/21 so prikazane spodaj v tabeli.

Cene obrokov na dan

Obrok Cene v €
Malica 0,80
Malo kosilo 2,40
Veliko kosilo 2,70
Popoldanska malica 0,80

 

Odjava obrokov

Zakon o šolski prehrani med drugim določa tudi odjavo obrokov. Pravočasno odjavljeni obroki (tj. do 7.50 za odjavo prehrane za isti dan) se ne zaračunavajo in se na položnici odštejejo od števila vseh delovnih dni v mesecu. V primeru nepravočasne odjave je starš dolžan plačati polno ceno obroka.

Obroke lahko odjavite na tel. številki (02) 522-30-85 (Jožica Ovsenjak, Brina Vlaj) ali (02) 522-30-80 (Martin Balažic).

 

 

Dostopnost