02 522 30 80 o4ms@guest.arnes.si

PPVI

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja so učenci lahko vključeni najdlje do 26. leta starosti. Za vsakega učenca šola pripravi individualiziran program dela. V okviru šolskih predmetov se učenci učijo predvsem življenjskih veščin, prilagoditvenih spretnosti. Splošen cilj programa je, da se učenca pripravi čim bolj za samostojno in neodvisno življenje. Tudi v tem programu je manj otrok v posamezni skupini. Program je razdeljen na šest stopenj in učenci napredujejo na višjo stopnjo po treh letih šolanja. Peta in šesta stopnja se imenujeta program Učenje za življenje in delo, ki ga obiskujejo učenci stari med 18. in 26. let. Po zaključenem izobraževanju se lahko učenci vključijo v varstveno-delovne centre, večina pa si pri 18. letu pridobi status invalida in pravice v skladu z zakonom o Socialnem vključevanju invalidov. V posebnem programu vzgoje in izobraževanja večinoma poučujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, učencem pa potrebi pri hranjenju in negi pomagajo tudi varuhi.

Dostopnost