Nove knjige

Šolsko strokovno knjižnico smo obogatili kar za nekaj knjig, ki vam jih v nadaljevanju predstavljam:


 

KOLEGIALNI COACHING, Zora Rutar Ilc, Blanka Tacer in Brigita Žarkovič Adlešič

Knjiga je namenjena vsem tistim, ki cenijo kulturo pogovora in jim ta predstavlja pomembno vrednoto v življenju, ter vsem tistim, ki si želijo prispevati k večjemu medsebojnemu razumevanju, dobri komunikaciji, kakovostnim odnosom in spodbudni klimi na delovnem mestu. Osrednje izhodišče za to je uporaba pristopov kot so aktivno poslušanje, zastavljanje dobrih vprašanj, spodbujanje kreativnosti in izmenjevanje povratne informacije.

Knjiga prinaša številne ideje, orodja, primere pogovorov, refleksije tistih, ki so že izkusili coaching ali pričeli sami uporabljati nekatere veščine coachinga. S pomočjo veščin metode kolegialnega coachinga je v kolektivu možno vnesti ali okrepiti kulturo dialoga in osredotočenega medsebojnega podpiranja.

ZGODNJA OBRAVNAVA, Bojana Globačnik

Avtorica knjige v uvodnih mislih zapiše, da jo je k izdaji publikacije prepričalo spoznanje, da vse evropske države v okviru sprememb na področju izobraževanja največ pozornosti namenjajo najmlajšim otrokom s posebnimi potrebami. Dejstvo je, da sta pravočasna obravnava v predšolskem obdobju in inkluzivna naravnanost v vrtcu temeljna pogoja za širši dostop do izobraževanja in optimalni razvoj sposobnosti vseh ranljivih skupin predšolskih otrok. Najmlajši otroci potrebujejo posebej usposobljene strokovne delavce, ki imajo razvite ustrezne vrednote, stališča, veščine, znanja in razumevanje.

Knjiga Zgodnja obravnava tako ponuja osnovne opredelitve pojma zgodnje obravnave in sorodnih pojmov- od njenega razvoja, konceptov in pravnih podlag, pa vse do ekonomskega in kulturnega vidika tega programa. Ponuja pregled rešitev v nekaterih državah in poskuša podati smernice za razvoj tega področja v prihodnosti v Sloveniji. Namenjena je vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko zgodnje obravnave. Ponuja obilo informacij o samem programu, o možnih načinih izvajanja, pa tudi o njegovi koristnosti.

GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE , Nadica Grilc

Priročnik z vajami

Knjiga je zanimiva za vse, ki bi želeli podrobneje spoznati nerazvita govor in jezik, govorno-jezikovne motnje in vaje, s katerimi lahko odpravljamo posamezne govorno-jezikovne motnje (motnje izgovarjave, jezikovne težave, motnje ritma in tempa govora, motnje glasu, lastnosti jezika in govora otroka s težavami v razvoju). V drugem delu knjige so objavljene vaje za otroke, ki ne govorijo, vaje za otroke z nerazvitim govorom ter vaje za otroke s kombiniranimi govornimi motnjami. Knjigo dopolnjujejo ilustrativne priloge za izgovorjavo glasov, fonomimična metoda in enoročna abeceda za gluhe. Knjigo še posebej priporočamo študentom logopedije, specialne in rehabilitacijske pedagogike ter predšolske vzgoje, pediatrom, psihologom, strokovnim delavcem v osnovnih šolah in strokovnjakom svetovalnih služb, vsekakor pa tudi staršem otrok z govorno-jezikovnimi motnjami.

IZŠTEKANI NAJSTNIKI IN STARŠI, KI ŠTEKAJO-STARŠI TUKAJ IN ZDAJ, dr. Albert Mrgole,Leonida Mrgole

Avtorja o knjigi:

Knjiga je nastala na podlagi izkušenj na treningih, ki jih že deset let izvajava za starše pod naslovi Uspešna komunikacija z najstniki, Izzivi starševstva, Uspešno postavljanje meja, Zeleni ključ - preventiva pred zasvojenostmi. Starši nama sporočajo, da potrebujejo konkretne ideje za ravnanje v najrazličnejših nepredvidljivih situacijah. Knjiga prinaša veliko novih idej in odpira nov način razmišljanja, kako ravnati v določenih situacijah. V času, ko imamo v hiši najstnika ali celo dva ali več, se nam veliko stvari zgodi prvič in na večino nismo pripravljeni. Vloga knjige v takih trenutkih je, da nas spravi iz stanja 'kaj naj?' ali pa 'vrgel ga bom iz hiše'. Starši običajno rečemo temu stanju stanje nemoči. S knjigo boste pridobili voljo in smisel, da se 'problemov' sploh lotite in ob tem tudi moč za potrpežljivost. Naši najstniki so vedno pametni, ne pozabite, da so v tem obdobju edini pametni osebki v hiši. Za vse imajo argumente in veliko besed, moči in energije. Starši navadno nemočno umolknemo, ker nimamo dovolj besednega zaklada. Ta knjiga je pravo skladišče 'municije' besed in načinov, kako te besede nekonfliktno, a vendar odločno uporabiti.
Zgodbe se prepletajo, vsaka tema se povezuje z mnogimi drugimi, zato branje pomeni avanturo razmišljanja in križnega povezovanja različnih nivojev. V knjigi je veliko modrosti, kako ravnati v situacijah z odraščajočimi, saj so zgodbe v njej resnične in že doživete.

Odlomek iz knjige:

.Podoba, ki sem jo zagledala, me je premaknila v popolnoma nov svet.
Ležal je na postelji, ves objokan, njegov izraz je izžareval obup. Kar stala sem tam in besede, ki sem jih pripravila, so mi obtičale nekje med srcem in možgani.
Počasi je dvignil pogled in vprašal: >Mami, a to dolgo traja?<
>Kaj?< sem vrnila vprašanje.
>Ne vem, to, čemur vi rečete puberteta .<
Takrat sem se naučila, da je to obdobje, kjer nismo ubogi starši, ampak je našim najstnikom veliko teže. Naučila sem se, da najstnik potrebuje starše, ki so odrasli in stabilni. Starše, ki jih s točke zanesljivosti nikoli ne bo premaknilo še tako kruto dejanje.
Sedla sem na posteljo zraven njega in ga objela.
>Ne vem kako dolgo bo trajalo, sine, ampak obljubim, da bomo šli skupaj čez to,< sem rekla.. in potovanje se je začelo, kljub temu, da nihče ni želel kupiti vstopnice .

DIALOG S STARŠI, Elizabeth Jensen in Helle Jensen

Knjiga govori o sodelovanju med pedagogi v vrtcih in šolah ter starših in prinaša nova spoznanja o interakciji, odnosih in otrokovem razvoju, ki jih avtorici povezujeta s številnimi praktičnimi izkušnjami, pridobljenimi pri delu v razredu in s starši. Avtorici dajeta velik poudarek na pravilnem razumevanju dialoga ( ki se ne ustvari zgolj s tem, da eden od sogovornikov govori, drugi pa posluša) in konstriktivnem konfliktu. Ponuja trdno podlago in obilje konkretnih idej, kako lahko delo s starši postane vir za boljše in učinkovitejše delo z otroki v šoli in v vrtcu.

NABRITI FANTJE, Sally Featherstone in Ros Bayley

Kako sposobni so fantje in kako jim lahko pomagamo do uspeha

Odlomek iz Uvoda:

Starši, vzgojitelji in učitelji se zavedamo, da ne le med dekleti in fanti, ampak tudi med samimi fanti obstajajo razlike. Različne sposobnosti in potrebe različnih fantov nas velikokrat presenetijo, čudijo in tudi jezijo.

Talente, sposobnosti, znanja in zanimanja, ki fante med seboj razlikujejo, sva poimenovali kar fantovska nabritost, saj sva se spomnili na znanega nabriteža, na premetenega in samozavestnega fanta-Petra Pana.

Nabritosti fantov raziskujeva z resničnimi zgodbami, ki govorijo o osmih resničnih fantih-o ljubitelju tveganja, raziskovalcu, športniku, voditelju,superjunaku, mislecu, prijatelju in igralcu-,od katerih vsak predstavlja poseben izziv.

Na koncu vsake zgodbe predstaviva posebnosti vsakega fanta, razloživa, zakaj se obnaša tako, kot se, zakaj razmišlja, kot razmišlja, in kako razvija svoj odnos do drugih. Predstaviva tudi, kako so jim starši, vzgojitelji in prijatelji-ne da bi fante potisnili v vnaprej pripravljene kalupe-s svojo podporo omogočili, da so lahko kar najboljše izkoristili svoje potenciale.

Vsako poglavje ponuja nasvete, kako pomagati fantom, če želimo upoštevati njihovo telesno zgradbo in razvojno stopnjo možganov, obenem pa tudi njihov družbeni spol, gene in vse posebnosti, ne le dejstva, da so fantje.

NABRITI FANTJE, Sally Featherstone in Ros Bayley

Kako sposobni so fantje in kako jim lahko pomagamo do uspeha

Odlomek iz Uvoda:

Starši, vzgojitelji in učitelji se zavedamo, da ne le med dekleti in fanti, ampak tudi med samimi fanti obstajajo razlike. Različne sposobnosti in potrebe različnih fantov nas velikokrat presenetijo, čudijo in tudi jezijo.

Talente, sposobnosti, znanja in zanimanja, ki fante med seboj razlikujejo, sva poimenovali kar fantovska nabritost, saj sva se spomnili na znanega nabriteža, na premetenega in samozavestnega fanta-Petra Pana.

Nabritosti fantov raziskujeva z resničnimi zgodbami, ki govorijo o osmih resničnih fantih-o ljubitelju tveganja, raziskovalcu, športniku, voditelju,superjunaku, mislecu, prijatelju in igralcu-,od katerih vsak predstavlja poseben izziv.

Na koncu vsake zgodbe predstaviva posebnosti vsakega fanta, razloživa, zakaj se obnaša tako, kot se, zakaj razmišlja, kot razmišlja, in kako razvija svoj odnos do drugih. Predstaviva tudi, kako so jim starši, vzgojitelji in prijatelji-ne da bi fante potisnili v vnaprej pripravljene kalupe-s svojo podporo omogočili, da so lahko kar najboljše izkoristili svoje potenciale.

Vsako poglavje ponuja nasvete, kako pomagati fantom, če želimo upoštevati njihovo telesno zgradbo in razvojno stopnjo možganov, obenem pa tudi njihov družbeni spol, gene in vse posebnosti, ne le dejstva, da so fantje.

  1. MURSKA SOBOTA NEKOČ IN DANES
  2. AVTIZEM, dr. David Patterson
  3. LIBA LACA LAK-kako pomagamo otroku do boljšega govora, Simona Levc
  4. VARUH OTROKOVIH DOLŽNOSTI ali nehajte se ukvarjati z otrokovimi pravicami, Marko Juhant in Simona Levc
  5. VEČNI SIN , Christovao Tezza
logo_osivms

Osnovna šola IV Murska Sobota
Trstenjakova 71
9000 Murska Sobota
T +386 02 522 30 80
E o4ms@guest.arnes.si

Št. TR: 01280-6030690345 || donacije - sklic 99

logo_scp_pomurje
logo_eko_sola
sis