Organi šole

 

Svet zavoda

 

Sestava sveta zavoda za obdobje 2017-2021.

 
Predstavniki ustanovitelja:
 • Nives Cajnko,
 • Ksenija Fister,
 • Franc Zagorc.
Predstavniki šole:
 • Martin Balažic,
 • Janez Gorza,
 • Rebeka Tratnjek Vučko,
 • Jožica Ovsenjak,
 • Nuša Benko.
Predstavniki staršev:
 • Marijan Škalič
 • Valentina Miklič,
 • Sonja Tratnjek.
Dostopnost