02 522 30 80 o4ms@guest.arnes.si

Ena izmed osrednjih nalog šolske svetovalne službe je tudi pomoč učencem pri izbiri in načrtovanju izobraževalno-poklicne poti. Karierna orientacija je proces, ki je sestavljena iz različnih faz in elementov:

  • poklicno informiranje,
  • diagnosticiranje,
  • karierno svetovanje,
  • karierna vzgoja,
  • zastopanje,
  • povratno informiranje in
  • spremljanje.

Kako poteka svetovalno delo z učenci v osnovni šoli na področju poklicne orientacije?

-Informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja.

-Organizacija obiskov učencev v podjetjih in pri drugih delodajalcih.

-Izvedba predavanj oziroma delavnic za učence (letno vsaj dve uri predavanj na oddelek v zadnjih dveh zaključnih razredih osnovne šole).

-Zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja (anketiranje, diagnostični preizkusi).

-Individualno in skupinsko svetovanje (vsak učenec ima možnost do svetovalnega razgovora pred zaključkom osnovne šole – v zadnjem razredu, po potrebi že prej). Udeležba za učenca je prostovoljna.

Kako poteka svetovalno in posvetovalno delo s starši v osnovni šoli?

-Organizacija in izvedba predavanj in delavnic o vlogi staršev pri poklicnem razvoju in odločanju (eno v zadnjem razredu osnovne šole).

-Individualno poklicno svetovanje za starše (lahko skupaj z učenci) o poklicni izbiri.

Učenci prilagojenega programa z nižjim izobraževalnim standardom se po zaključenih 9. letih osnovnošolskega izobraževanja lahko vpišejo v programe nižjega poklicnega izobraževanja (2-letni program). Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki ga sestavljata izdelek oz. storitev in zagovor. Po uspešno končanem nižje poklicnem izobraževanju lahko nato šolanje nadaljujejo v programih srednjega poklicnega izobraževanja.

Staršem in učenem naj bo za vpis v srednje šole in dijaške domove v pomoč naslednji rokovnik.

 

VPIS V SREDNJE ŠOLE in DIJAŠKE DOMOVE-POMEMBNI DATUM

  Izide Razpis za vpis v srednje šole
  Informativni dnevi na srednjih šolah in v dijaških domovih
  Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ
  Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (internet)
  Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ in dijaške domove
  Javna objava šol, ki bodo omejile vpis (internet)
  Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa s strani SŠ
  Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda
  Vpis (prinašanje dokumentacije za vpis na srednje šole)

 

Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij najdete tukaj.

Za vpis v srednjo šolo je potrebno izpolniti prijavnico, ki jo učenci dobijo v šoli. Vsak učenec izpolni samo eno prijavnico! Slednjo izpolnijo učenci skupaj s šolsko svetovalno delavko in jo domov odnesejo v podpis staršem. Podpisane in pravilno izpolnjene prijavnice pošle šolska svetovalna delavka na srednjo šolo.
Koristne povezave:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – www.mizs.gov.si
Moja izbira – www.mojaizbira.si (najbolj sveže in popolne informacije o izobraževanju, poklicih in šolah)
Zavod RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si/ (NCIPS a Center za informacije in poklicno svetovanje, opisi poklicev)
Center RS za poklicno izobraževanje: http://www.cpi.si/ (informacije o izobraževalnih programih)

Dostopnost