VIZIJA ŠOLE

Strokovnost, delavnost, strpnost, prijaznost so naše vrline.
Podporo in strokovno pomoč nudimo vsem, ki jo pri nas poiščejo.

Eko
os4ms

USMERITEV OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI V PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za doseganje ciljev in standardov znanja ter za razvoj svojih potencialov potrebujejo ustrezne prilagoditve in pomoč.

Programi ki jih izvajamo


S 1. julijem 2017 smo prevzeli vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami, ki se nahaja v prostorih CŠOD Murska Sobota. Omenjen program obiskujejo tudi trije naši učenci.

Naša šola je namenjena otrokom s posebnimi potrebami. S posebnimi pristopi, oblikami in metodami dela spodbujamo otrokov razvoj na vseh področjih.

Prizadevamo si upoštevati in zadovoljevati otrokove interese, razvijati učenčeve delovne navade ter v sodelovanju s starši pripraviti mladostnike za čim uspešnejšo vključitev v okolje.


Osnovne informacije

Osnovna šola IV Murska Sobota

Osnovna šola IV Murska Sobota

Šola s prilagojenim programom

Trstenjakova 71
9000 Murska Sobota
+386 02 522 30 80

www.os4ms.si


Št. transakcijskega računa: 01280-6030690345
Davčna številka: 10286179
Matična številka: 5640253 000
od ponedeljka do petka od 7.00 – 15.00


Svetovalna služba

Splošne informacije

Vzpostavitev notranje poti za prijavo po zakonu o zaščiti prijaviteljev

Kontaktni podatki za sprejem prijav:

Prijave se podajo praviloma na obrazcu (priloga 2) ter se sprejemajo na naslednje načine in na naslednje naslove:

Pravila za vzpostavitev notranje prijavne poti za prijavo so dosegljiva na naslednji povezavi PRAVILA
Priloga 2 (prijava)

Računovodstvo in knjigovodstvo

Javni zavod VIZ Murska Sobota

Trstenjakova 73
9000 Murska Sobota
02 522 34 80

Dostopnost