02 522 30 80 o4ms@guest.arnes.si

JOB SHADOWING

V sklopu projekta JOB SHADOWING sva se specialna in rehabilitacijska pedagoginja Petra in delovna terapevtka Anja odpravili po zakladnico novih idej v Heilpädagogischer Hort (Nemčija). Ogledali sva si kako potekajo inkluzivne popoldanske aktivnosti ter hospitirali pri pouku na Erich-Kästner šoli, kjer poučujejo otroke in mladostnike s splošnimi razvojnimi primanjkljaji ter učence, ki zaradi obsežnih, resnih in dolgotrajnih učnih težav ne morejo brez dodatne pomoči. Pripravili sva tudi video predstavitev naše šole in dve tematski popoldanski delavnici, kjer sva predstavili Slovenijo (tema: voda in zelišča).
Polni vtisov in pozitivnih vtisov sva se vrnili nazaj v Slovenijo in prepričani sva tudi v nadaljnje sodelovanje z JuSev in Heilpädagogischer Hort.

Dostopnost