02 522 30 80 o4ms@guest.arnes.si

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!

 

Vsi zaposleni na Osnovni šoli IV Murska Sobota se skrbno pripravljamo na novo šolsko leto in na vaš prihod. Šolska vrata se bodo za vas, drage učenke in dragi učenci, ponovno odprla v SREDO, 1. 9. 2021.

Naša šola nam postaja premajhna in se tudi v letošnjem šolskem letu borimo s prostorsko stisko. To poletje smo začasno prišli do dodatnih prostorov na Osnovni šoli III Murska Sobota. V njej smo uredili in opremili prostore za 2 skupini učencev, ki bodo v šolskem letu 2021/22 obiskovali 5A in 5B razred v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Program dela smo zasnovali tako, da se bo delo dnevno prepletalo s poukom in dejavnostmi v obeh šolah, kar bo vse učence bogatilo in razvijalo.

Vsi skupaj in vsak posebej se bomo morali potruditi, da bo pouk potekal nemoteno. Vljudno vas prosimo, da prisluhnemo drug drugemu ter pripomoremo k sooblikovanju varnega, zdravega in spodbudnega učnega okolja.

Dne 20. 8. 2021, sta bila v Uradnem listu, št. 130/21 https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021132.pdf

objavljena:

–       Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: uredba) in

–       Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: odlok).

Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARSCoV-2 se je dne 26. 8. 2021 podaljšana veljavnost do 5. 9. 2021. Odlok določa take obveznosti, da bi bilo vključevanje učencev v vzgojno-izobraževalno delo varno.

Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARSCoV-2   pričakujemo podporo in upoštevanje navodil tudi s strani vas, spoštovani starši.

Vse skupaj vas vljudno prosimo, da skrbimo za izvajanje ukrepov za zaščito zdravja in se vam za pomoč pri tem iskreno zahvaljujemo.

Za zagotavljanje varnosti naj zaposleni, učenci in starši upoštevajo naslednje:

–       v šolo prihajajo le zdravi učenci (brez kakršnihkoli bolezenskih znakov),

–       vsakodnevno prinašajo in odnašajo šolske potrebščine po dogovoru z učitelji (šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov si med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oziroma jih pred uporabo obvezno razkužijo),

–       učenci, ki prihajajo z organiziranim prevozom naj bodo opremljeni z zaščitnimi maskami ob vstopu na avtobus ali kombi, saj je uporaba maske obvezna, ker na prevozu ne moremo zagotoviti varne razdalje med potniki,

–       starši praviloma ne vstopajo v šolo, po potrebi pokličejo in se dogovorijo o vsem, kaj potrebujejo.

 

ZAŠČITNE MASKE

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARSCoV-2 določa obveznost nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v šoli.

Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje.

Ker se šola šteje, skladno s citiranim odlokom, za zaprt javni prostor, je nošenje zaščitnih mask, razen za izjeme, določene v 3. členu citiranega odloka, obvezno.

Izjeme, na podlagi katerih otrokom ni potrebno nositi maske:

– otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,

– učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,

– govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja    vsaj 2 metra,

– osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, ter

– učenci pri pouku športne vzgoje in pouku športa,

– pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

EDINI RAZLOG, KI JE LAHKO OPRAVIČENA IZJEMA OD OBVEZNOSTI NOŠENJA MASK, JE ZDRAVNIŠKO POTRDILO, IZ KATEREGA IZHAJA, DA OTROK IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV NE SME NOSITI MASKE.

 

SAMOTESTIRANJE

Več lahko preberete na povezavi: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake (Ur. l. RS št. 133/21) določa, da se samotestirajo učenci 7., 8. in 9. razreda ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

Za starejše učence za dvig testov šola izda potrdilo. Sporočamo, da smo vam ga poslali po pošti.

Izjeme, na podlagi katerih se ne izvaja samotestiranje:

–        –učenci, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter

–        –učenci, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev.

Vljudno vas naprošamo, da sledite vsem aktualnim objavam in navodilom za nemoteno izvajanje pouka.

Dostopnost